Participatieprocessen

'Projectmanagement' vs. 'Inrichten digitale tools'

Er komen een hoop verschillende dingen kijken bij het ontwerpen, voorbereiden, lanceren en uitvoeren van participatieprocessen. Vaak doe je dit niet alleen maar met een team. De documentatie die de verschillende participatieprocessen beschrijft is daarom opgesplitst in twee delen;

  • Procesontwerp en projectmanagement: wat komt er allemaal kijken bij een participatieproces, waar moet je rekening mee houden en keuzes in maken? (dit onderdeel)

  • Opzetten digitale tools: hoe kunnen de digitale tools van de OpenStad software ingezet en geconfigureerd worden om het ontworpen participatieproces te ondersteunen? (Digitale tools > Participatieprocessen)

We beschrijven hier een aantal belangrijke onderwerpen waar goed over na moet worden gedacht voordat er wordt begonnen aan het ontwerpen en inrichten van bijbehorende tools.

Processen

Overzicht van drie verschillende participatieprocessen die we ondersteunen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste stappen/onderdelen/beweegredenen voor de processen uiteengezet wat betreft het projectmanagement.

  • Voorkeurspeiling - Laat bewoners kiezen uit een beperkt aantal voorstellen, bijvoorbeeld tussen verschillende ontwerpen voor de herinrichting van een straat.

  • Wedstrijd - Laat bewoners bijvoorbeeld een ontwerp, idee, foto of naam indienen. Uit de inzendingen worden één of meerdere winnaars gekozen door bijvoorbeeld medebewoners te laten stemmen, of door een juryprijs uit te reiken.

  • Participatief begroten - Een proces dat uit meerdere fases bestaat, waarbij bewoners plannen kunnen indienen, en later in het proces zelf stemmen welke plannen uitgevoerd worden.

Bedenk je eigen proces!

Bovenstaande voorbeelden zijn gebaseerd op use-cases waarvoor de tools ontwikkeld zijn. De tools kunnen echter ook worden ingezet op andere manieren. Zolang er bij het ontwerpen van het process en het inrichten van de tools goed wordt nagedacht over het doel van het proces en de effecten van gemaakte keuzes.

Last updated