Resource form

Met de widget Resource form creëer je een formulier waarmee gebruikers een inzending kunnen insturen.

Configuratie-opties

In resource form zijn er verschillende settings voor elk vraag die je kan stellen in het formulier. Een aantal vragen zitten er standaard in, maar je kan altijd meer toevoegen of vragen weghalen.

Algemeen

InstellingToelichting

Resource (from config)

Kies met welke gegevensbron je de widget wil gebruiken. Zie Resources voor meer informatie.

Redirect after submit

Op welke pagina komen gebruikers terercht wanneer ze iets hebben ingezonden? Als je wilt dat ze hun eigen ingestuurde plan zien (in een planindien template website), vul dan in: /plan/:id

Login text

TODO kan je leeg laten?

How do you want to organise the form?

Static (default): je gebruikt de default vragen voor het type resource form die je gebruikt. Bij 'ideas', zijn dat bijvoorbeeld vragen om een plan in te dienen voor een participatief begroten proces. Static with dynamic fields appended: je gebruikt (een aantal van) de default vragen in het formulier en je voegt nieuwe vragen daar aan toe

Dynamic: je bouwt je eigen vragen en gebruikt geen default vragen van het formulier. Lees meer over dynamic appended & dynamic hieronder.

Instellingen die er voor elke vraag zijn

Toelichting

Label for [naam]

De naam van jouw vraag. Wordt weergegeven in bold, grote tekst.

Info for [naam]

Extra toelichting over jouw vraag, om te kunnen uitleggen waarom je dit vraagt/wat je precies wilt weten.

This field is required

Yes: dit is een verplichte vraag, en indieners zullen een melding krijgen dat ze dit veld eerst moeten invullen voordat ze een plan kunnen insturen. No: dit is geen verplichte vraag.

Zo zien vragen er dan ongeveer uit. Met aanvullende instellingen kun je ook een aantal default vragen nog aanpassen.

Aanvullende instellingen

Toelichting

Field type

Onderdeel van: summary, estimate costs Text area: grotere veld om in te vullen, geschikt voor langere tekst Text bar: een veld van 1 regel, geschikt voor kortere tekst

Use text editor

Onderdeel van: description Yes: gebruikers kunnen hun tekst vormgeven met titels, bold, italics, hyperlinks, bulletpoints, genummerde lijst, en indents. Nee: gebruikers kunnen platte tekst invullen.

Allow multiple images to be uploaded

Onderdeel van: images Yes: maakt het mogelijk om meerdere afbeeldingen toe te voegen. Let op: de standaard resource overview (hoe het ingediende plan wordt getoond) is niet ingericht voor meerdere afbeeldingen No: alleen 1 afbeelding kan worden toegevoegd

Display location

Onderdeel van: location Yes: gebruikers krijgen deze vraag te zien No: gebruikers krijgen deze vraag niet te zien (vergeet dan niet om het niet verplicht te maken)

Minimum/maximum number of characters needed

Onderdeel van: estimate costs, role, phone, tip Vul hier het minimum of het maximum aantal karakters in voor het formulier veld. Let op: wil je een min of max instellen voor title, summary of description? Pas dat aan via de adminpanel > Site settings > ideas.

Text for button to submit/save

Onderdeel van: submitting To submit: tekst op de button wat mensen moeten klikken om hun inzending in te sturen To save: tekst op de button wat mensen moeten klikken om hun inzending op te slaan. Vaak niet van toepassing en kan je dus leeg laten.

Display budget for moderators?

Onderdeel van: budget TODO ik weet niet precies wat dit doet

Hide admin after the first public action?

Onderdeel van: info TODO ik weet niet precies wat dit doet

Nieuwe vragen toevoegen

De widget is standaard ingericht met bepaalde vragen. Dit zijn vragen die je vaak gebruikt bij een participatief begroten proces, waarbij indieners een aantal basis dingen moeten toelichten over hun plan of initiatief.

Maar je kunt ook nieuwe vragen toevoegen. Pas eerst de organisatie van het formulier aan: Algemeen > How do you want to organise the form > Static with dynamic fields appended (hiermee gebruik je de standaard vragen én aanvullende vragen die jij bedenkt) of Dynamic (hiermee richt je helemaal zelf het formulier in).

Om nieuwe vragen toe te voegen, klik je op Edit Form Sections. Geef je nieuwe vraag een titel. Vul eventueel Info in met een toelichting over de vraag.

Vervolgens geef je jouw nieuwe vraag vorm door te klikken op Form fields > Edit form fields.

Instellingen van Form Fields

Toelichting

Type

Key (one word) for example: ‘summary’ (for storing, must be unique, no spaces and special characters)

Dit wordt de categorie van de antwoorden. In de excel/csv resultaten die je uiteindelijk krijgt, zul je de antwoorden op deze vraag onder deze key vinden.

Info

Dit is extra ruimte om de vraag toe te lichten.

Required

Is de vraag verplicht, ja of nee?

Minimum/maximum length

Vul hier het minimum of het maximum aantal karakters in voor het formulier veld.

Save field in root if data object and not in extraData, will only work if column exists in database)

TODO hou deze op No?

Only show to moderators

Yes: de antwoorden op deze vraag worden alleen zichtbaar voor moderators? No: de antwoorden op deze vraag zijn zichtbaar voor alle gebruikers?

Let op: Extra vragen die je zelf inricht zijn ongeschikt voor het opvragen/verzamelen van persoonsgegevens. Gebruik hiervoor alleen de hiervoor gebouwde vragen.

De extra vragen die je via de resource form toevoegt worden zichtbaar in het formulier voor gebruikers. Om ze ook zichtbaar te maken in het resource representation (de weergave van ingezonden inzendingen) moet je daar ook wat aanpassingen maken. Lees meer in resource representation.

Last updated