Adminpanel (beta)/React admin

Belangrijke instellingen voor een site die je aanpast via www.website.nl/admin.

De admin panel van een site bereik je via www.website.nl/admin. Dit noemen we adminpanel (beta) en/of React admin.

De React admin kun je zien/bewerken alleen als je een moderator, editor, of admin bent (zie Rollen). Een admin kan rollen toekennen via de algemene OpenStad Adminpanel.

Let op: per rol zijn er verschillende rechten toegekend. Het kan dus zijn dat je niet al deze onderdelen kunt zien/bewerken.

Statistics

In statstics zie je een overview van de gebruik van jouw site. Onder andere lees je:

 • Amount of ideas: aantal geüploade inzendingen

 • Ideas submitted per day: een grafiek van wanneer de inzendingen precies zijn geüpload

 • Amount of users that voted: het aantal gebruikers die een stem of een like heeft uitgebracht

 • Amount of votes on ideas: het aantal stemmen op inzendingen (1 user kan 1 keer stemmen, maar bijvoorbeeld 6 stemmen op inzendingen uitbrengen tijdens een begroot proces. Dit gaat over het aantal inzendingen geselecteerd in totaal)

 • Amount of votes for an idea: het totaal aantal likes op inzendingen

 • Amount of votes against an idea: het totaal aantal dislikes op inzendingen

 • Amount of users that voted per day: een grafiek van wanneer stemmen zijn uitgebracht

 • Amount of votes per day: aantal stemmen per dag

 • Amount of arguments, total count: totaal aantal argumenten (positief en negatief) die zijn geplaatst

 • Amount of arguments for an idea, total count: totaal aantal argumenten voor (positief gestemd) die zijn geplaatst

 • Amount of arguments against an idea, total count: totaal aantal argumenten tegen (negatief gestemd) die zijn geplaatst

 • Amount of choices guide results: aantal keer dat de keuzewijzer is ingevuld en opgestuurd

Site settings

In site settings heb je verschillende tabbladen, waar je verschillende instellingen kunt aanpassen voor je hele site.

Info

InstellingToelichting

Id

Dit wordt automatisch ingevuld bij het aanmaken van een site.

Title

De titel die je site heeft. Ook in te stellen via Global.

New users can log in?

Schuifje rechts & blauw = ja: Nieuwe gebruikers kunnen een account aanmaken en inloggen via de site Schuifje links & grijs = nee: Nieuwe gebruikers kunnen niet inloggen/een account aanmaken.

Can usuers create an alias?

Schuifje rechts & blauw = ja: gebruikers kunnen een alias/nickname gebruiken op de site. Schuifje links & grijs = nee: gebruikers kunnen geen extra alias gebruiken op de site, maar gebruiken de naam die ze hebben opgegeven voor hun account.

Possible to send in articles?

Schuifje rechts & blauw = ja: je kan nieuwe Artikelen (articles)uploaden op de site Schuifje links & grijs = nee: je kan geen artikelen uploaden op de site.

Project has ended

Schuifje rechts & blauw = ja: Markeerd de site als 'klaar'. Door dit aan te klikken zet je automatisch een aantal instellingen uit zoals: 'Can add new ideas', 'Votes are active', etc. Schuifje links & grijs = nee: Project is nog actief.

Ideas

InstellingToelichting

Possible to send in ideas?

Schuifje rechts & blauw = ja: gebruikers kunnen inzendingen uploaden. Schuifje links & grijs = nee: gebruikers kunnen geen inzendingen uploaden.

Minimum votes needed for idea?

Vul hier in het minimum aantal likes die nodig zijn

Minimum length of title

Vul hier in het minimum aantal tekens dat de titel van een inzending moet hebben.

Maximum length of title

Vul hier in het maximum aantal tekens dat de titel van een inzending moet hebben.

Minimum length of summary

Vul hier in het minimum aantal tekens dat de samenvatting een inzending moet hebben.

Maximum length of summary

Vul hier in het maximum aantal tekens dat de samenvatting een inzending moet hebben.

Minimum length of description

Vul hier in het minimum aantal tekens dat de beschrijving van een inzending moet hebben.

Maximum length of description

Vul hier in het maximum aantal tekens dat de beschrijving van een inzending moet hebben.

LET OP:

De andere min/max aantal tekens voor Inzendingen uploaden pas je direct in de widget aan, Resource form.

Possible to add polls?

Momenteel alleen beschikbaar voor Interactieve kaart. Schuifje rechts & blauw = ja: je kan polls maken. Schuifje links & grijs = nee: je kan geen polls maken.

Automatically update status from OPEN to CLOSED when an idea is a given number of days old

Schuifje rechts & blauw = ja: de status van een inzending wordt automatisch geüpdatet van 'Open' naar 'Closed' na een aantal dagen

 • Vul dan vervolgens in na hoeveel dagen deze update moet gebeuren

Schuifje links & grijs = nee: de status wordt niet automatisch aangepast.

Arguments

InstellingToelichting

Adding of arguments is closed?

Schuifje rechts & blauw = ja: gebruikers kunnen geen argumenten meer toevoegen. Schuifje links & grijs = nee: gebruikers kunnen wel argumenten toevoegen.

Text to show when adding of arguments is closed

Vul hierin de tekst die wordt getoond op het moment dat de instelling hierboven aan staat.

Minimum length of description

Vul hier in het minimum aantal tekens dat een argument moet hebben.

Maximum length of description

Vul hier in het maximum aantal tekens dat een argument moet hebben.

Voting

InstellingToelichting

Is the vote count publicly available?

Schuifje rechts & blauw = ja: het aantal stemmen/likes per inzendingen zijn publiekelijk zichtbaar.

 • De voorkant van de site moet wel ingericht zijn om dit zichtbaar te maken. Daar zijn bijvoorbeeld instellingen voor in verschillende widgets.

Schuifje links & grijs = nee: het aantal stemmen/likes per inzendingen zijn niet publiekelijk zichtbaar.

Is voting active?

Schuifje rechts & blauw = ja: gebruikers kunnen stemmen/likes uitbrengen. Schuifje links & grijs = nee: gebruikers kunnen geen stemmen/likes uitbrengen.

Should voting again replace previous vote? Or give an error?

Replace the vote: Indien gebruikers al een stem hebben uitgebracht voor een inzending waar ze opnieuw op willen stemmen, vervangt het nieuwste stem de eerdere stem. Error: Indien gebruikers al een stem hebben uitgebracht voor een inzending waar ze opnieuw op willen stemmen, krijgen ze een errormelding te zien.

What type of voting is available?

Likes: Gebruikers kunnen een like of dislike geven op een plan. Count: Gebruikers kunnen een minimum en maximum aantal inzendingen kiezen.

Budgeting: Gebruikers kunnen inzendingen kiezen die passen binnen een bepaald budget.

Count per theme: Gebruikers kunnen een minimum en maximaal aantal inzendingen kiezen per thema. Budgeting per theme: Gebruikers kunnen voor elk thema inzendingen kiezen die passen binnen een bepaald budget. Zie ook Stemmen.

(indien je type voting: Likes) gebruikt:

Like button

What is max amount of ideas users can vote for?

Voor type stemmen Count: Vul hier het maximum aantal inzendingen die gebruikers moeten kiezen.

What is min amount of ideas users can vote for?

Voor type stemmen Count: Vul hier het minimum aantal inzendingen die gebruikers moeten kiezen.

What is min budget users can vote for?

Voor type stemmen Budgeting: Vul hier het minimum budget die gebruikers moeten uitgeven met hun totaal stem.

What is max budget users can vote for?

Voor type stemmen Budgeting: Vul hier het maximum budget die gebruikers moeten uitgeven met hun totaal stem.

Theme configuration for budget voting

Name of theme: Vul hier de naam van een thema in. Minimum ideas to vote for: Indien count, vul hier het minimum aantal inzendingen die gebruikers moeten kiezen binnen dit thema. Maximum ideas to vote for: Indien count, vul hier het maximum aantal inzendingen die gebruikers moeten kiezen binnen dit thema. Min budget: Indien budgeting, vul het minimum budget die gebruikers moeten gebruiken binnen dit thema. Max budget: Indien budgeting, vul het maximum budget die gebruikers moeten gebruiken binnen dit thema.

Notifications

InstellingToelichting

Email to

Email waar administrator notifications naar gestuurd worden, zoals bij het uploaden van een plan.

Email address

Email waar administrator notifications naar gestuurd worden, zoals bij het uploaden van een plan.

Password protection

InstellingToelichting

Is active?

Schuifje rechts & blauw = ja: er zit een wachtwoord op de gehele site. Het is dus niet publiek zichtbaar. Schuifje links & grijs = nee: er is geen wachtwoord om de site te bezoeken.

User

Vul hierin de username die je gebruikt.

Password

Vul hierin de wachtwoord die je gebruikt.

Advanced

TODO

Plannen

InstellingToelichting

Add filter

Sorteer voor jezelf de inzendingen met een filter

Create

Voeg hiermee een inzending toe.

Export csv

Klik hierop om alle inzendingen te exporteren als csv bestand.

Export xlsx

Klik hierop om alle inzendingen te exporteren als excel bestand.

Import

Importeer inzendingen, bijvoorbeeld voor een nieuwe site of om tegelijk alle aan te passen.

Polygonen

Dit stuk admin panel gebruik je om een Polygon toe te voegen. Voor meer informatie over gebruik, zie: Polygonen.

Tags

Gebruik tags voor het Filteren en categoriseren van inzendingen. Voeg ze toe met 'Create' en een naam.

Argumenten

Hier zie je het overzicht van alle uitgebrachte argumenten op de site.

InstellingToelichting

Export csv

Klik hierop om alle argumenten te exporteren als csv bestand.

Export xlsx

Klik hierop om alle argumenten te exporteren als excel bestand.

Export ideas with arguments csv

Klik hierop om alle inzendingen en bijbehorende argumenten te exporteren als csv bestand.

Export ideas with arguments xlsx

Klik hierop om alle inzendingen en bijbehorende argumenten te exporteren als excel bestand.

Stemmen

Bij Stemmen zie je een overzicht van de uitgebrachte stemmen. Hier worden de stemmen getoond per inzending, dus als 1 gebruiker 3 inzendingen heeft geselecteerd, zie je hier 3 stemmen.

Uitleg:

 • Selectievakje: klik aan om eventueel stemmen te verwijderen. Bijvoorbeeld test stemmen.

 • ID: ieder stem krijgt een id toegewezen

 • Opinion: welke waarde de stem heeft. Bij stemmen zal dit altijd "yes" zijn, bij dislikes zal het "nee" zijn.

 • Zipcode: indien ingesteld, de postcode van de stemmer

 • IP: ipadres van de stemmer

 • Created at: Dag dat de stem is uitgebracht

 • Approved: de stem is geldig verklaard, en telt mee.

 • Export CSV: exporteer het overzicht van alle stemmen in csv formaat.

 • Export Xlsx: exporteer het overzicht van alle stemmen in excel formaat.

Gebruikers

In Gebruikers zie je een overzicht van wie heeft ingelogd op je site. Ook hier kun je nieuwe gebruikers toevoegen, verwijderen, en het overzicht van gebruikers exporteren als csv of xlsx.

Nieuwsbrief

In Nieuwsbrief zie je de emailadressen van degene die zich hebben aangemeld voor de newsletter. Zie ook Newsletter.

Ook deze gegevens kun je exporteren als csv of xlsx.

Keuzewijzers

In Keuzewijzers stel je in welk Keuzewijzer jouw site gebruikt.

Selecteer 1 uit de lijst of creëer een nieuwe. Geef het een naam en een optionele beschrijving. Volg daarna de stappen in Keuzewijzer.

Acties

Acties gebruik je om een instelling van de site op een vooraf ingeplande moment te veranderen. Dit is heel handig voor bijvoorbeeld het sluiten van

--> Om een nieuwe actie in te stellen, klik eerst op Create.

InstellingToelichting

ID

Dit wordt automatisch ingevuld

Name

Geef jouw actie een naam om het te herkennen.

Type

Selecteer 'once'.

Run actions at

Vul de dag en tijd in dat het actie uitgevoerd moet worden.

Action

Selecteer 'update resource'

Resource to select

Selecteer 'Site (update active site)'

Set: Key

Selecteer een instelling en geen met het schuifje aan of het aan of uit moet gaan op jouw gewenst moment.

Can add new ideas: Openen of sluiten van de mogelijkheid om inzendingen in te sturen Voting count publicly available: Publiceren of verbergen van het aantal stemmen per inzending Voting is open: Openen of sluiten van de mogelijkheid om te stemmen.

De instelling veranderd alleen aan de 'achterkant' van de site. Dus nadat de actie is uitgevoerd op de site zal het nog lijken bijvoorbeeld alsof je kan stemmen of een inzending uploaden. Echter op het moment dat gebruikers iets willen versturen, krijgen ze dan een foutmelding. Daarom is het nodig om nog daarna een aantal CMS aanpassingen te doen.

Mijn gegevens

Zie hier jouw gegevens op de site: welke rol je hebt, welk naam jouw account gebruikt, welk email eraan is gekoppeld, en welk postcode bij het account hoort.

Last updated