Unieke stemcodes

Wanneer het wenselijk is dat er met grote zekerheid gezegd kan worden dat bezoekers uniek zijn en het projectteam wil kunnen selecteren welke bewoners er mogen stemmen, kun je unieke stemcodes gebruiken.

Het beheren van stemcodes doe je in het Adminpanel. Wanneer je in het admin panel bent ingelogd, zoek je de website op waarvoor je stemcodes wil gebruiken en klik je op ‘beheer’ om de instellingen van de website te beheren. In de linkerkolom klik je op ‘voting codes’. Je komt dan in het tabblad voor de stemcodes.

Admin panel → Zoek de juist website uit de lijst → BeheerVoting codes

Unieke stemcodes aanmaken

Stemcodes genereren doe je met ‘create unique codes’. Onder de uitklapper kies je hoeveel codes je wil genereren. Daarna klik je op Create codes en worden de unieke stemcodes gegenereerd.

Wanneer je stemcodes hebt aangemaakt komen die in de lijst te staan onder Unique codes for voting. In deze lijst kun je in de derde kolom zien of een code is gebruikt. Dat is bijvoorbeeld handig om te kunnen zien wanneer bewoners zich afvragen of het stemmen gelukt is. Ook kun je gebruikte stemcodes resetten om ze nogmaals te kunnen gebruiken, wanneer je de stemtool aan het testen bent bijvoorbeeld.

Als je veel stemcodes hebt aangemaakt, kan het een tijdje duren voordat ze allemaal zijn ingeladen. Ververs de pagina een aantal keer totdat je bovenaan de melding ziet dat alle codes zijn aangemaakt.

Stemcodes exporteren

Om de lijst met codes te kunnen versturen, kun je de codes exporteren. Dat doe je door op Export unique codes te klikken. Er opent dan een downloadscherm, die het bestand opslaat als een ‘comma separated file’. Wanneer je het bestand opent, kun je het opnieuw opslaan als een ‘excel workbook’ of bij ‘format’ aangeven dat iedere waarde tussen komma's in een aparte kolom wordt geplaatst.

Verspreiden van codes

Verspreiden van de codes kan door bijvoorbeeld flyers of brieven te sturen naar bewoners of naar huizen. Je koppelt dan de adressen aan de stemcodes. Overleg met je drukker/verspreider over hoe je de adressen en codes het best kunt aanleveren.

Instellingen voor stemmen met stemcodes

Stemcodes testen

Met de authenticatie instelling op unieke code, kun je met je aangemaakte codes teststemmen uitbrengen in je stemmodule op je website en deze stemmen ook weer verwijderen: Testen

Last updated