Participatieprocessen

'Projectmanagement' vs. 'Inrichten digitale tools'

Er komen een hoop verschillende dingen kijken bij het ontwerpen, voorbereiden, lanceren en uitvoeren van participatieprocessen. Vaak doe je dit niet alleen maar met een team. De documentatie die de verschillende participatieprocessen beschrijft is daarom opgesplitst in twee delen;

  • Procesontwerp en projectmanagement: wat komt er allemaal kijken bij een participatieproces, waar moet je rekening mee houden en keuzes in maken? (Projectmanagement > Participatieprocessen)

  • Opzetten digitale tools: hoe kunnen de digitale tools van de OpenStad software ingezet en geconfigureerd worden om het ontworpen participatieproces te ondersteunen? (dit onderdeel)

Processen

Overzicht van de verschillende participatieprocessen die we ondersteunen. Hier worden de belangrijkste stappen/onderdelen/beweegredenen voor de processen uiteengezet, en er wordt vanuit hier verwezen naar de verschillende how-to's waar deze processen op leunen.

  • Voorkeurspeiling - Laat bewoners kiezen uit een beperkt aantal voorstellen, bijvoorbeeld tussen verschillende ontwerpen voor de herinrichting van een straat.

  • Wedstrijd - Laat bewoners bijvoorbeeld een ontwerp, idee, foto of naam indienen. Uit de inzendingen wordt vervolgens één of meerdere winnaars gekozen. Het kiezen van de winnaars kan bijvoorbeeld gebeuren door medebewoners te laten stemmen, en/of door een juryprijs uit te reiken.

  • Participatief begroten - Een proces dat uit meerdere fases bestaat, waarbij bewoners plannen kunnen indienen, en later in het proces zelf stemmen welke plannen uitgevoerd worden.

Er wordt hard gewerkt om bovenstaande lijst uit te breiden met nieuwe vormen van online bewonersparticipatie. De volgende processen zijn momenteel in ontwikkeling:

  • Keuzewijzer - bewoners helpen een weloverwogen keuze te maken door verschillende consequenties af te wegen

  • Gebiedsontwikkeling - met behulp van een interactieve kaart

Last updated