Inzendingen weergeven

Er zijn grofweg twee verschillende manieren om inzendingen weer te geven:

 • Met enkel een overzichtspagina. Hierop staan alle inzendingen, bestaande uit een tegel voor elke inzending. Als je op een tegel klikt, wordt er middels een uitklapper binnen de overzichtspagina een beperkte hoeveelheid informatie getoond.

 • Met een combinatie van een overzichtspagina en een detailpagina. Op de detailpagina is ruimte voor uitgebreide gedetailleerde informatie van een enkele inzending. Er kan op een detailpagina ook een reactiemodule geplaatst worden, om website bezoekers te laten reageren op elke individuele inzending.

Inzendingen overzichtspagina

Voor het weergeven van een overzicht van inzendingen wordt de ‘Resource overview’-widget gebruikt. Deze kan op verschillende manieren ingezet worden:

 • Als overzichtspagina van de inzendingen, waarbij de details van een inzending op een eigen detailpagina getoond worden.

 • Als overzichtspagina van de inzendingen, waarbij de details van een inzending in een ‘uitklapper’ zichtbaar worden binnen dezelfde overzichtspagina.

 • Als overzichtspagina van de inzendingen inclusief een stemmodule, waarbij op één van de inzendingen gestemd kan worden.

Zorg om te beginnen dat je een pagina hebt op welke het inzendingen overzicht getoond gaat worden. Voeg op deze pagina de ‘Resource overview’-widget toe. De belangrijkste instellingen worden hieronder beschreven, afhankelijk van welke manier gewenst is.

Let op: dit gaat alleen over het tonen van inzendingen. Als het gewenst is dat het een overzicht gecombineerd met stemfunctionaliteit is, kijk dan bij de ‘Stemmen’-how-to.

Overzichtspagina met uitklapper, zonder losse detailpagina

Ook hier wordt er op de overzichtspagina voor elke inzending een tegel getoond. Het verschil met de andere manier, ‘Overzichtspagina met losse detailpagina’, is echter dat er niet wordt doorgelinkt naar een losse detailpagina als je op de tegel klikt. In plaats daarvan opent er onder de tegel, in de overzichtspagina zelf, een uitklapper met meer details van de inzending.

Om het overzicht op deze manier weer te geven zijn er twee instellingen van de ‘Resource overview’-widget belangrijk:

 • Enable voting: Kies voor ‘No’.

 • Display Type: Kies voor ‘Card in a grid - opens item into on the same page'

Overzichtspagina met losse detailpagina

In dit geval wordt er op de overzichtspagina voor elke inzending een tegel getoond, en kun je hier op klikken om doorgelinkt te worden naar een losse detailpagina waar de gehele inzending weergegeven wordt.

Om het overzicht op deze manier weer te geven zijn er drie instellingen van de ‘Resource overview’-widget belangrijk:

 • Enable voting: Kies voor ‘No’.

 • Display Type: Kies voor ‘Card in a row - linking to item on another page’.

 • Url structure for the resource: hier vul je de ‘slug’ van de detailpagina in, waar de tegel naartoe moet linken. Zorg dat dit overeenkomt met de URL van de detailpagina die je gaat gebruiken. Lees hierover meer onder het kopje ‘Inzending detailpagina’.

Inzending detailpagina

Dit is van toepassing als je hierboven, bij het kiezen van de opzet van de overzichtspagina, hebt gekozen om een losse detailpagina te gebruiken voor de uitgebreide details van een inzending (eerste optie). Zorg er voor dat je een pagina hebt waarop de detailpagina weergegeven wordt. In het instellingenscherm van een pagina zie je de ‘slug’, deze moet ingevuld worden in de Resource overview-widget onder ‘Url structure for the resource’, zoals hierboven ook beschreven.

Je kunt de detailpagina op twee manieren opbouwen:

 • In één vooraf bepaalde layout.

 • Opgebouwd uit losse elementen, waarbij je zelf de layout van de pagina vorm kunt geven.

Bij beide manieren gebruik je de Resource representation-widget.

Het is mogelijk om op de detailpagina ook een reactiemogelijkheid toe te voegen. Hoe dit moet wordt beschreven in de how-to ‘Reacties en argumenten’.

Ontwerp je eigen manier om plannen weer te geven

Deze module biedt de mogelijkheid om eigen templates te maken voor de overzichtspagina. Lees meer over deze functionaliteit onder Raw en bekijk de lijst met beschikbare variabelen in de Resource raw widget documentatie.

Last updated