Inzendingen exporteren en importeren

Inzendingen exporteren

De inzendingen die binnen komen op een site kun je met een druk op de knop exporteren.

Uitleg over de verschillende kolommen

id

siteId

userId

startDate

startDateHumanized

endDate

sort

typeId

status

viewableByRole

title

summary

description

budget

location

modBreak; modBreakUserId ; modBreakDate

no

yes

progress

createDateHumanized publishDate publishDateHumanized createdAt updatedAt deletedAt createdAtText

extraData.area

extraData.role

extraData.phone

extraData.theme

extraData.images

extraData.estimate

position.lat position.lng

user.id user.role user.displayName user.nickName user.firstName user.lastName user.email

Let op: er kunnen nog meer kolommen zijn indien je die heb toegevoegd als extra velden in je resource form!

Inzendingen importeren

Het is ook mogelijk om inzendingen te importeren. Dit wordt voornamelijk gebruikt in 2 verschillende situaties:

 • Als burgers plannen hebben upgeload in een voorgaande fase en je een nieuwe site gaat inrichten met een nieuwe versie van deze plannen. Bijvoorbeeld de transitie van planindien fase naar stemfase van een participatief begroten proces.

 • en op een nieuwe site en deze, lees meer bij usecases hoe dit gebruikt wordt.

Importen kan via een CSV bestand. De bekende excel programma's kunnen exporteren naar CSV. De export verwacht dezelfde headers als de import, dit zijn:

 • id

 • siteId

 • meetingId

 • status

 • title

 • summary

 • description

 • budget

 • location

 • modBreak

 • modBreakUserId

 • modBreakDate

 • extraData.area

 • extraData.theme

 • extraData.role

 • extraData.estimate

 • extraData.images

##Fouten bij importeren door validatie Het kan gebeuren dat er bij importeren iets misgaat. Dit gebeurd bijvoorbeeld als een plan niet aan de ingestelde validatie regels voldoet.

##Formaat fouten bij importeren Het geaccepteerde formaat voor importeren is CSV (comma seperated values) of TSV (tab seperated values). Excel, number (mac) en google drive kunnen allen exporteren naar dit formaat. In sommige gevallen gaat dit mis omdat een andere teken gebruikt wordt dan een comma. Bijv een ;. Dit kan je aangeven

##Gekke tekens na importeren Het kan gebeuren dat na importeren (of exporteren) ineens gekke characters verschijnen. Dit heeft er mee te maken dat er verschillende "charsets" bestaan. In dit geval kies bij importeren (of exporteren) gekozen wordt voor utf-8,

 • Importeren

  • CSV bestand

   • Korte uitleg en link naar wikipedia over bestandsformaat

  • Voorbeeld: exporteren vanuit Excel

   • Kort uitleggen, verwijzen naar externe bron met meer uitleg

   • Checken: delimiter teken

  • Verschil tussen toevoegen en updaten

Last updated