Ideas map

De ideas map biedt een kaartweergave van de inzendingen die zijn ingestuurd.

HIER EEN SCREENSHOT TOEVOEGEN VAN IDEAS MAP?

Configuratie-opties

De ideas map heeft een aantal instellingen die configureerbaar zijn.

HIER EEN SCREENSHOT TOEVOEGEN VAN 'EDIT IDEAS MAP'?

Map

InstellingToelichting

Flag links to details page

Yes: als de gebruiker klikt op de locator in de kaart, dan opent de detailpagina van die inzending.

No: als de gebruiker klikt op de locator in de kaart, dan gebeurt er niets.

Enable auto center

Yes: de positie van de kaart is gecentreerd op basis van de polygoon en locators

No: de positie van de kaart is willekeurig

Call-To-Action Button

InstellingToelichting

Display CTA button

Yes: CTA button toont op de kaart.

No: CTA button toont niet op de kaart.

CTA url

Kies de url waarnaar de call to action moet verwijzen. Bijvoorbeeld /inzending-insturen

CTA text

Kies de tekst voor de call to action. Bijvoorbeeld 'Stuur je inzending in'.

Counter

InstellingToelichting

Display counter

Yes: counter toont op de kaart.

No: counter toont niet op de kaart.

Counter text

Kies de tekst die achter het aantal van de counter toont. Bijvoorbeeld 'inzendingen'

Content

InstellingToelichting

Show only following ideas

Voer de id's van specifieke inzendingen in als je alleen die inzendingen wilt tonen. Gebruik bij meerdere inzendingen altijd een komma als scheidingsteken. Bijvoorbeeld: 887, 901, 944, 957

Exclude ideas with this theme

Voer de naam van een thema in als je de inzendingen van een specifiek thema niet wilt tonen. Gebruik bij meerdere thema's altijd een komma als scheidingsteken. Bijvoorbeeld: fysiek, sociaal, sport

Only show idea including this theme:

Voer de naam van een thema in als je alleen inzendingen van een specifiek thema wilt tonen. Gebruik bij meerdere thema's altijd een komma als scheidingsteken. Bijvoorbeeld: fysiek, sociaal, sport

Last updated