Participatief begroten

Lees hier op de projectmanagement pagina de introductie van dit participatieproces

Indienfase

Lees hier waar je in deze fase rekening mee moet houden wat betreft procesontwerp en projectmanagement

Tijdens de indienfase worden bewoners van een bepaald gebied uitgenodigd om ideeën die ze hebben voor hun buurt te uploaden. Bewoners dienen plannen in door middel van het invullen van een formulier op de website. De plannen kunnen ‘geliked’ worden en andere bewoners kunnen reacties plaatsen bij een plan.

Voorbereiding indienfase

Je moet eerst een nieuwe site aanmaken. Je kunt beginnen met een lege site en deze met behulp van onderstaande how-to's vullen, of start direct met de template-website Plannen insturen, waar de basisfunctionaliteit al werkt. Bekijk de how-to Nieuwe site aanmaken voor verdere uitleg.

Voor het begin van deze fase zijn verder de volgende how-to's relevant:

 • Plannen indienen - vraag bewoners in het formulier ten minste om een titel, samenvatting, beschrijving en afbeelding. Het vragen naar een locatie is vaak ook gewenst.

 • Plannen weergeven - kies voor de combinatie van overzicht- en detailweergave zodat er op de detailweergave-pagina argumenten geplaatst kunnen worden (zie volgende punt).

 • Reacties en argumenten - het is projectafhankelijk of er algemene reacties, of een scheiding tussen voor- en tegen-argumenten gewenst is.

 • Likes verzamelen - stel een stemdrempel in, en bekijk de herkomst van de likes om mogelijke fraude op te sporen. Lees hier ook hoe de mogelijkheid om plannen te liken uitgeschakeld kan worden.

Gedurende de indienfase

Tijdens de indienfase zijn de volgende how-to's relevant:

Afronding van de indienfase

Het sluiten van de indienfase bestaat uit twee stappen. Om de bewoners die op de laatste dag hun plan hebben ingediend nog de mogelijkheid te geven om voldoende likes te verzamelen, kan de mogelijkheid om plannen in te dienen (een week) eerder gesloten worden dan de mogelijkheid om likes te geven.

Het sluiten van de indienperiode gaat als volgt:

 1. Pas de pagina's van de website aan, zodat het voor bezoekers duidelijk is dat er geen plannen meer ingediend kunnen worden, maar dat bezoekers de ingediende plannen nog wel kunnen liken.

 2. Schakel de mogelijkheid om plannen in te kunnen dienen uit in het adminpanel, zodat dit ook aan de achterkant geblokkeerd wordt.

Het sluiten van de mogelijkheid om te liken gaat als volgt:

 1. Pas de pagina's van de website aan, zodat het voor bezoekers duidelijk is dat ook de ingediende plannen niet meer geliked kunnen worden.

 2. Wijzig de status van de ingediende plannen om het liken uit te schakelen. Hoe dit werkt is beschreven in de volgende how-to: Likes verzamelen

Tussenfase

Lees hier waar je in deze fase rekening mee moet houden wat betreft procesontwerp en projectmanagement

Voor deze fase zijn de volgende how-to's relevant:

 • Plannen exporteren en importeren - lees hier hoe de plannen te exporteren zijn. Dit overzicht is handig bij de haalbaarheidstoetsen, en is een goede basis voor de spreadsheet die in de volgende fase nodig is om de verwerkte plannen weer te importeren.

 • Unieke stemcodes - genereer unieke stemcodes, en lees tips om deze op de juiste manier te verwerken.

Stemfase

Lees hier waar je in deze fase rekening mee moet houden wat betreft procesontwerp en projectmanagement

Voor deze fase wordt aan de achterkant een nieuwe website gebruikt. Dit heeft als voordeel dat de originele ingediende plannen van bewoners bewaard blijven en als archief kunnen dienen, terwijl op de stemsite alleen de plannen geplaatst worden die door zijn naar de stemfase. Deze plannen kunnen hier ook een aangepaste (kortere) beschrijving krijgen volgens een format dat bij alle plannen overeenkomt, zodat ze goed te vergelijken zijn. Een ander voordeel is dat deze website opgezet, gevuld en getest kan worden, terwijl voor bezoekers de indienwebsite nog zichtbaar is.

Voorbereiding stemfase

Maak voor deze fase dus een nieuwe website aan in het admin-panel. Je kunt beginnen met een lege site en deze met behulp van onderstaande how-to's vullen, of start direct met de template-website Participatief begroten, waar de basisfunctionaliteit al werkt. Bekijk de how-to Nieuwe site aanmaken voor verdere uitleg.

Voor deze fase zijn de volgende how-to's relevant:

Gedurende de stemfase

Tijdens de stemfase zijn de volgende how-to's relevant:

 • Stemmen - bekijk de voortgang van de uitgebrachte stemmen.

Afronding stemfase

Bij de afronding van de stemfase zijn de volgende how-to's relevant:

 • Stemmen - lees hoe je de stemfunctionaliteit kunt sluiten.

Vergeet niet de content van de pagina's aan te passen om bezoekers van de site duidelijk te maken dat de stemfase gesloten is.

Uitslag

Voor de uitslag zijn de volgende how-to's relevant:

 • Nieuwsbrief - lees hoe je e-mail adressen verzameld van mensen die op de hoogte gehouden willen worden.

 • Plannen overview sorteren - Lees hier hoe je een selectie van de plannen kunt weergeven in resource overview.

 • Files - lees hier hoe je een pdf kunt uploaden waar je via een link heen kunt navigeren.

Pas de pagina’s aan om de uitslag bekend te maken.

Last updated