Ideeën op een kaart (Kaart applicatie)

Zie de volgende how-to voor meer algemene informatie over het gebruik van deze widget:

Widget settings

Na het aanpassen van de instellingen van deze widget moet je de pagina herladen om de widget met bijgewerkte instellingen te tonen.

Algemeen

Kaart

Onderstaande instellingen hebben betrekking op de kaart zelf.

Content

Deze sectie van de instellingen gaat over de invulling van het selectievlak (bovenste deel van het contentvlak, met grijze achtergrond) in verschillende omstandigheden, zoals beschreven in Interactieve kaart. Er kan hiervoor gewoon tekst gebruikt worden, maar er is de mogelijkheid om meer styling toe te voegen door HTML en CSS te gebruiken.

In de toelichting hieronder wordt beschreven in welk geval welke content getoond wordt. Hier staat ook aangegeven of er aanvullende elementen gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld buttons, linkjes en adresgegevens.

In sommige gevallen kunnen er adresgegevens getoond worden van de geselecteerde locatie. Het is hiervoor belangrijk dat staat ingesteld in welke gemeente naar deze adresgegevens gezocht moet worden. Dit kun je instellen onder Filterbalk.

Als er een inzending op de kaart geselecteerd is, dan toont het selectievlak altijd een tegel van de geselecteerde inzending, tenzij is ingesteld dat direct de detailweergave getoond moet worden.

Sorteren

In de 'Niets geselecteerd'-weergave (zie Interactieve kaart) kan er bovenaan de lijstweergave een dropdown getoond worden met verschillende mogelijkheden om de lijst te sorteren. De instellingen in deze sectie gaan hierover.

Idee afbeeldingen

Onderstaande instellingen gaan over de afbeelding(en) die bij inzendingen horen.

Idee details

Filterbalk

Onderstaande instellingen hebben betrekking op de zoek- en filterbalk.

Reacties

Onderstaande instellingen hebben betrekking op de reacties die (optioneel) onder de inhoud van een inzending in de detailweergave getoond worden.

Idee formulier

Form fields

Toelichting op de instellingen van Form fields.

Laat Form fields leeg om een standaard formulier te tonen.

Als je handmatig het formulier instelt, is het belangrijk dat je op zijn minst de volgende velden aanmaakt:

  • title

  • summary

  • description

Info

Last updated