Pagina's vullen

Pagina’s worden opgebouwd door ze te vullen met de verschillende beschikbare widgets. Maar eerst moet de layout van een pagina bepaald worden met sections en columns, zodat de widgets een bepaalde positie op de pagina krijgen.

Sections en columns

Als je op een lege pagina begint moet je altijd eerst een section toevoegen. Een section beslaat altijd de volledige breedte van een pagina. Binnen een section kun je het aantal en de verdeling van de kolommen aangeven. Binnen deze kolommen plaats je vervolgens de verschillende widgets. Een pagina heeft minimaal één section, maar er kunnen ook meerdere onder elkaar geplaatst worden.

Section toevoegen

Als de pagina nog helemaal leeg is, dan verschijnt er vanzelf een ‘+’-icoontje in het midden van de pagina. Als er al een of meerdere andere sections op de pagina aanwezig zijn, dan kun je er nieuwe aan toevoegen door je muisaanwijzer boven, tussen, of onder de sections te bewegen, daar waar je een nieuwe wil toevoegen. Er verschijnt dan ook een ‘+’-icoontje.

Klik op het ‘+’-icoontje en kies voor Add a section. Er verschijnt nu een pop-up scherm getiteld Column Section. Er zijn hier verschillende dingen in te stellen, maar de belangrijkste is het onderdeel Columns. Hieronder kies je het aantal en de procentuele verdeling van de breedte van de kolommen die in de section geplaatst worden. Daarnaast kun je hier ook eventueel een achtergrondkleur of een achtergrondafbeelding kiezen.

Widgets

De widgets bevatten dus uiteindelijk de inhoud van een pagina, en zijn altijd in een column geplaatst. Voorbeelden van veelgebruikte widgets zijn Title (titel), Rich Text (broodtekst), Image (afbeelding), Link or button (verschillende vormen van linkjes en knoppen) en List (lijst/opsomming). Maar daarnaast zijn er nog veel meer, vaak meer specifieke widgets. Kijk voor de complete lijst met widgets onder Widgets referentie.

Als je een account met beperkte rechten hebt (editor) zullen niet alle widgets beschikbaar zijn om toe te voegen.

Widget toevoegen

Als een kolom nog leeg is verschijnt er vanzelf een ‘+’-icoontje, als er wel al één of meerdere widgets in een kolom geplaatst zijn dan moet je de muisaanwijzer bewegen over de positie waar je een nieuwe widget wil toevoegen om het ‘+’-icoontje zichtbaar te maken.

Als je op het ‘+’-icoontje klikt, verschijnt er een menuutje met alle beschikbare widgets. Als je een widget kiest, zal er eerst een pop-up verschijnen waar je de instellingen van de gekozen widget kunt bepalen. Vervolgens klik je rechtsboven op Save [...] om de widget met de gekozen instellingen toe te voegen. Een uitzondering hierop is de Rich Text-widget (broodtekst), deze wordt direct aan de pagina toegevoegd en bewerk je op de pagina zelf in plaats van in een pop-up (in-context editing).

Aanpassen en verwijderen

Widgets op de pagina zijn aan te passen via het mouseover-menu. Beweeg de muisaanwijzer over een widget om dit menu te laten verschijnen. De verschillende opties van het mouseover-menu zijn, van links naar rechts:

  • Slepen (Drag)

  • Omhoog schuiven (Move Up)

  • Omlaag schuiven (Move Down)

  • Dupliceren (Clone Widget)

  • Instellingen aanpassen (Edit [...])

  • Verwijderen (Trash)

De eerste drie opties kunnen gebruikt worden om de positie van de widget te veranderen. Door op de tweede en derde knop te klikken verplaats je de widget respectievelijk naar boven en naar beneden, maar dit werkt alleen binnen een kolom, je kunt op deze manier niet een widget van de ene naar de andere kolom verplaatsen.

Als je de eerste knop met de muis ingedrukt houdt, dan kun je de widget door te slepen op een andere locatie plaatsen. Terwijl je aan het slepen bent dan zie je op de pagina omlijnde gebieden verschijnen, welke aangeven dat je de widget op die plek los kunt laten. Op deze manier kun je widgets ook van de ene kolom naar de andere kolom verplaatsen.

Door de widget te dupliceren wordt een kopie van de widget, met dezelfde instellingen, er direct onder geplaatst. Door op Edit [...] te klikken opent de pop-up met instellingen. Met de laatste optie verwijder je de widget.

Als je een account met beperkte rechten hebt (editor) zullen niet alle widgets bewerkbaar zijn.

Herstellen

Er zijn twee manieren om gemaakte wijzigingen terug te draaien. Je kunt terug naar de laatste gecomitte versie van een pagina (die dus onder Live zichtbaar is), en je kunt elke losse gemaakte wijziging op een pagina ongedaan maken. Dit gaat op twee verschillende manieren, die worden hieronder verder uitgelegd.

Terug naar Live

Om terug te keren naar de laatste gecomitte versie van een pagina, open je eerst het hoofdmenu door linksboven op OPENSTAD te klikken (je moet hiervoor in Draft modus zijn). Kies vervolgens WorkflowManage. In het Manage Workflow overzicht zie je een lijst met onder andere de verschillende pagina’s van de website. Zoek de pagina welke je naar de Live versie wil herstellen, en klik in de rechterkolom onder Actions op de knop Revert.

(In Draft modus) HoofdmenuWorkflowManageRevert

Losse wijzigingen ongedaan maken

Dit kunnen dus ook wijzigingen zijn waarvan je niet tussendoor een momentopname (commit) gemaakt hebt. Op de pagina waar je de wijzigingen wilt terugdraaien, klik je linksonder op Page Menu (je moet hiervoor in Draft modus zijn). Kies vervolgens Page Versions om een lijst te zien met alle wijzigingen die er aan de pagina gemaakt zijn. Klik op Revert to om gemaakte wijzigingen terug te draaien.

(In Draft modus) Page MenuPage VersionsRevert to

Last updated