Resources

Op verschillende plekken kom je de instelling tegen om een bepaalde resource te selecteren. Dit concept is geïntroduceerd om bepaalde widgets generiek bruikbaar te maken voor verschillende doeleinden.

Resource laat zich in het Nederlands vertalen naar (hulp)bron of gegevensbron. In dit geval is dat een bron van gegevens uit de achterliggende database; namelijk inzendingen (ideas), artikelen (articles) of gebruikers (users). Deze verschillende gegevensbronnen hebben dezelfde soort generieke functionaliteiten nodig, bijvoorbeeld om gegevens in te voeren of te bewerken in een formulier (form), of de opgeslagen gegevens te tonen in een overzicht (overview). In deze en meer generieke functionaliteiten wordt voorzien door de 'resource ...'-widgets.

Bij sommige van deze widgets kies je in de instellingen van de widget zelf voor welke gegevensbron je de widget wil gebruiken, namelijk:

Daarnaast zijn er verschillende widgets die ook van een bepaalde resource gebruik maken, maar waarbij je in de widget zelf niet kunt instellen voor welke soort resource dat zou moeten zijn. Bij deze groep widgets wordt de resource gebruikt die op het niveau van de gehele pagina staat ingesteld in Page Settings. Deze groep widgets bestaat uit:

Resource keuzeopties

Last updated