Agenda

Met een agenda kan je de planning/tijdlijn aangeven van het project. Het is belangrijk om dit transparant aan te geven zodat deelnemers van het project weten hoe het proces verloopt, waar ze in het proces staan, en wat er nog volgt.

Configuratie-opties

General

  • Items: je voegt data/periodes toe aan de agenda door items toe te voegen. Voor elk item, vul je een title, description, en of het een period of een moment is. Een period is een langere balk en geschikt voor een periode aan tijd, een moment is een witte stipje met blauwe grens en geschikt voor een specifiek dag of moment. Zie voorbeeld hierboven voor het verschil.

  • Optioneel kun je een link toevoegen bij een moment.

Styling

Last updated