Pages

Via Pages kun je alle pagina's op je site bekijken en aanpassen.

 • Hier zie je het overzicht van alle pagina's op je site.

 • Om een nieuwe pagina aan te maken, klik je rechtboven op New Page. Zie Nieuwe pagina's toevoegen.

 • Als je een pagina in het lijstje aan vinkt, heb je verschillende opties.

  • Trash (weggooien);

  • Rescue (herstellen);

  • Publish (zichtbaar voor alle gebruikers);

  • Unpublish (alleen zichtbaar voor bepaalde rollen, niet de basis member);

  • Add tag to selected: dit gebruik je niet

  • Remove tag from selected: dit gebruik je niet

  • Submit: dit gebruik je niet

  • Commit (Als je op Commit drukt dan maak je zo een momentopname van de pagina. De wijzigingen die je hebt gemaakt op de pagina en die tot dan toe alleen nog voor jou zichtbaar waren in de Draft modus, worden doorgevoerd en publiekelijk zichtbaar voor iedereen als je op Commit drukt.)

  • Force export: dit gebruik je niet

 • Je kan de instellingen per pagina bewerken via de Pages menu of op de individuele pagina. Bekijk Page Settings.

Last updated