Rich text

Met Rich Text plaats je alle tekst op je webpagina.

  • Ga naar de sectie van de pagina waar je tekst wilt plaatsen

  • Druk op +

  • Kies Rich Text

De icoontjes van de tekstverwerker staan voor vet, cursief, link invoegen, link verwijderen en opsomming invoegen. Kies de uitlijning van de tekst.

Last updated