Openstad
Search
K

Filteren en categoriseren van inzendingen

Inzendingen kunnen op verschillende manieren gecategoriseerd worden: thema's, tags, en statussen. Maar let op: Je kan niet beide thema's en tags gebruiken, alleen een of het ander. Statussen kun je combineren met beiden.

Thema's en buurten

Thema's worden vaak gebruikt om inzendingen in te delen in categorieën. Het is een vaste indeling waaruit inzendingen kunnen kiezen. Bijvoorbeeld in een participatief begroten proces, omdat er budget specifiek beschikbaar is per thema. Of omdat je specifiek benieuwd bent naar inzendingen per thema (bijvoorbeeld groen, verkeer, afval, etc).
Hetzelfde geldt voor buurten. Bijvoorbeeld in een participatief begroten proces die voor een heel stadsdeel loopt, worden gebruikers gevraagd om in te vullen voor welke buurt hun idee is. Of moet het idee binnen bepaalde buurten worden ingezonden.
Per inzending kan maximaal 1 thema en 1 buurt gekozen worden. Je kan dus niet meerdere thema's of buurten gebruiken per inzending.
Voorbeeld van plannen met thema's. In deze screenshot is gefilterd op plannen met het thema 'Armoede en schulden'.
Meer informatie over de instellingen van thema's en buurten vind je via Global > Themes, areas & idea types.
Op moment dat je thema's hebt ingesteld op een website, kun je in bepaalde widgets met thema's ook filteren. Bijvoorbeeld met Resource overview kun je een filter aanzetten voor thema's.
Vervolgens kun je in Resource form zorgen dat de thema's en buurten op een gewenste manier zijn ingesteld.

Tags

Met tags kun je ook inzendingen categoriseren. Tags zijn labels die je aan inzendingen kan hangen om zoeken en categorisering vervolgens makkelijker te maken.
Per inzending kun je met tags wel meerdere tags kiezen. Dit is dus handig voor als inzendingen aan meerdere thema's of categorieën kunnen voldoen.
Meer informatie over de instellingen van tags vind je via beta admin/react admin >Tags.
Voorbeeld van plannen ingestuurd met tags. In deze screenshot is gefilterd op tags 'Gelijke kansen & onderwijs' én 'Kunst & creativiteit'.
Om tags toe te voegen gebruik je de Resource form widget:
 • Edit widget > Algemeen > How do you want to organise the form? > Static with dynamic fields appended
 • 'Edit form sections' komt vervolgens tevoorschijn. Klik hierop
 • Vul velden voor title en info in op basis van de reden waarom je tags gebruikt. Bijvoorbeeld "Thema" en "Kies hier de thema's waar jouw plan aan voldoet"
 • Klik op 'Edit form fields'
  • Type: Tags
  • Key (one word) for example: ‘summary’ (for storing, must be unique, no spaces and special characters): vul hierin 1 woord, allemaal kleine letters, die de functie van jouw tags omschrijft. Bijvoorbeld: 'thema'
  • Info: hier kun je eventueel meer tekst toevoegen over de vraag, dit wordt getoond voor de invulllers.
  • Required: of het invullen van deze vraag verplicht is of niet.
  • Min length: leeg laten
  • Max length: leeg laten
  • Only show to moderators: No.

Statussen van plannen

Statussen worden ook gebruikt om inzendingen te categoriseren. Statussen zijn handig om inzendingen te categoriseren een tijdje nadat ze op de site zijn geüpload. Zo kun je bijvoorbeeld 90 dagen nadat plannen zijn ingestuurd een update van status voorzien. Of nadat is gestemd laten zien welke plannen worden uitgevoerd en welke niet.
Er zijn 6 verschillende statussen die vervolgens andere weergave hebben.
 • Open:
 • Closed
 • Denied
 • Accepted
 • Busy
 • Done
Op het moment dat een plan veranderd van status Open naar een van de andere statussen, is liken/stemmen op dat plan niet meer mogelijk. Argumenten aan of uitzetten is niet gelinked aan de statussen van plannen.
In deze screenshot zie je de verschillende weergaves van statussen.
De tekst van de label (het balk met tekst op de afbeelding) kun je per status veranderen. De labels worden pas zichtbaar op het moment dat je dat zo instelt via:
Je kan ook kiezen om plannen automatisch te laten aanpassen van status. Kijk in dat geval bij Adminpanel (beta)/React adminIdeas > Automatically update status from OPEN to CLOSED when an idea is a given number of days old > en vul vervolgens in na hoeveel dagen dat moet gebeuren. Dit kan op moment van schrijven alleen automatisch van status open naar status closed.

Hidden thema's met een key

Je kan ook onzichtbare thema's gebruiken. Via Resource overview --> Include & Exclude items kun je pagina's inrichten om specifieke thema's wel of niet te laten zien. Dit is handig als je meerdere resource forms hebt op 1 website, en als je niet alle inzendingen in 1 overview wilt laten zien, maar verschillende. (Bijvoorbeeld: je kan een organisatie aanmelden voor het buurtbudget én een buurtplan indienen op de zelfde website. Dan wil je in 1 resource overview de organisaties laten zien, en in het andere overview de buurtplannen laten zien).
Wat je dan moet doen is een 'hidden theme' toevoegen in elke formulier, waar je vervolgens mee kan filteOnly show idea including this theme (currently only works with one theme)ren in de resource overview.
 • Met de resource form widget:
  • Maak de 2 verschillende resource forms op de pagina's waar je ze wilt hebben.
  • In in van de forms, ga naar Algemeen > How do you want to organise the form? > Static with dynamic fields appended
  • 'Edit form sections' komt vervolgens tevoorschijn. Klik hierop
  • Laat de velden voor title en info leeg. Klik op 'Edit form fields'
   • Type: hidden
   • Key (one word) for example: ‘summary’ (for storing, must be unique, no spaces and special characters): vul hierin 1 woord, allemaal kleine letters, die jouw thema omschrijft. Bijvoorbeeld: buurtplan
   • Info: leeg laten
   • Default value (will be overwritten by url and resource value): leeg laten
   • Save field in root if data object and not in extraData, will only work if column exists in database): No
   • Only show to moderators: No.
  • Herhaal de bovenstaande stappen met het andere resource form en een andere key.
 • Ga vervolgens naar 1 van de resource overview paginas.
  • Edit widget > Include & exclude items
  • Only show idea including this theme (currently only works with one theme): vul hierin de key naam die je hebt gekozen voor deze formulier.
 • Ga naar het andere resrouce overview pagina
  • Edit widget > Include & exclude items
  • Exclude ideas with this theme: vul hierin de key naam van het andere formulier.
Op het moment van schrijven kun je alleen 'include' 1 keer gebruiken, voor 1 key / hidden thema. Exclude kun je wel meerdere keren gebruiken.