Likes verzamelen

Likes zijn een veelgebruikte middel in verschillende participatieprocessen. Hieronder lees je de verschillende mogelijkheden met likes.

Als basis moet je eerst likes instellen via het Admin panel: Settings → Voting → What type of voting is available?: Likes

Stemdrempel

Je kan likes inzetten als stemdrempel. Bijvoorbeeld, bij een participatief begroten proces, dat een plan minimaal 50 likes moet halen om door te gaan naar de haalbaarheidstoets.

De voordelen hiervan zijn:

  • Draagvlak toetsen: door likes te gebruiken krijg je een beeld van de draagvlak rond een plan.

  • Meer interactie: omdat indieners van plannen likes willen verzamelen, sturen ze hun plan rond naar hun hele netwerk. Veel van deze mensen gaan niet alleen dit ene plan liken, maar ook rondkijken op de hele site. Zo komen veel meer gebruikers en interactie op een site dan anders zou gebeuren.

  • Proces stroomlijnen: er komen veel plannen binnen en het kan veel werk zijn om alle plannen te moeten toetsen. Door een stemdrempel te hebben ga je het vervolgproces alleen aan met bewoners die een bepaalde niveau van committment hebben en bereidheid om actief mee te doen.

De nadelen zijn:

  • Drempelverhogend. Minder digitaal vaardige bewoners kunnen minder goed hiermee omgaan.

  • Mogelijk verwarrend. Met participatief begroten processen zie je af en toe verwarring over het verschil tussen de like- en stemronde.

Likes controleren op IP-adressen en postcodes

Last updated