List

Gebruik een lijst als je dingen wilt opsommen. Het brengt overzicht.

  • Ga naar de sectie waar je de lijst wilt invoegen

  • Klik op +

  • Kies List

  • Je komt bij General

  • Klik op Edit items

  • Voeg elk lijstitem afzonderlijk toe

    • Kies of je een ordered list (1, 2, 3) of een unordered list (bullets) wilt

    • Kies je soort bullets (streepjes, blauwe bollen, vinkjes, enz)

Styling

Styles for the container: Deze module beschikt over de standaard CSS styling mogelijkheden, zie styles for the container.

Last updated