Openstad
Search
K

List

Gebruik een lijst als je dingen wilt opsommen. Het brengt overzicht.
Voorbeeld van een lijst-item met vinkjes
  • Ga naar de sectie waar je de lijst wilt invoegen
  • Klik op +
  • Kies List
  • Je komt bij General
  • Klik op Edit items
  • Voeg elk lijstitem afzonderlijk toe
    • Kies of je een ordered list (1, 2, 3) of een unordered list (bullets) wilt
    • Kies je soort bullets (streepjes, blauwe bollen, vinkjes, enz)

Styling

Styles for the container: Deze module beschikt over de standaard CSS styling mogelijkheden, zie styles for the container.
Last modified 1yr ago