Nieuwe site aanmaken

Er zijn drie verschillende manieren om een nieuwe site aan te maken:

Template website

Door een nieuwe website te maken op basis van een template, kun je van start gaan met een site die al gevuld en ingesteld is voor een bepaald proces. Het is via deze route ook mogelijk om een lege website aan te maken.

Er zijn seven template websites beschikbaar:

 • Lege site - begin from scratch met het inrichten van een nieuwe site.

 • 'Plannen insturen'-site - kan gebruikt worden voor de indienfase van het Participatief begroten-proces.

 • 'Participatief begroten'-site - kan gebruikt worden voor de stemfase van het Participatief begroten-proces.

 • 'Stem'-site - kan gebruikt worden voor het Voorkeurspeiling-proces.

 • 'Kaart-bewoners'-site: kan gebruikt worden om punten van bewoners te inventariseren op een kaart.

 • 'Kaart-gemeente'-site: kan gebruikt worden om reacties van bewoners te verzamelen per punt op een kaart.

 • 'Keuzewijzer'-site: kan gebruikt worden om meningen te verzamelen over afwegingen.

Om één van deze templates te gebruiken moet je in het adminpanel rechtsboven op Maak nieuwe site aan klikken. Je krijgt dan een formulier waar je de volgende velden moet invullen:

 • Naam van de website - de titel die in het adminpanel gebruikt wordt om naar de website te refereren, deze hoeft niet overeen te komen met de titel die op de website zelf gebruikt wordt.

 • Domeinnaam - de domeinnaam waarop de website bereikbaar moet worden. Deze kan later nog aangepast worden.

 • Type site - kies welke template je als basis voor de website wil gebruiken, zie hierboven het overzicht van de beschikbare templates.

 • Gebruikers en rechten - kies of je gebruikers en de bijbehorende rechten wilt kopiëren van een andere site.

 • E-mail instellingen - er kunnen verschillende e-mails verzonden worden vanuit de website. Je kunt hier de naam en het e-mail adres opgeven dat als afzender van deze mails getoond moet worden.

Klik vervolgens onderaan het formulier op Site aanmaken. Je komt daarna direct op het dashboard van de nieuwe website terecht.

Kopie van bestaande site

Met deze functie kan er een kopie gemaakt worden van een site die al in het huidige adminpanel bestaat.

Om een site te kopiëren druk je in het adminpanel rechtsboven op Kopieer site. Je krijgt dan een formulier waar je de volgende velden moet invullen:

 • Naam van de website - de titel die in het adminpanel gebruikt wordt om naar de website te refereren, deze hoeft niet overeen te komen met de titel die op de website zelf gebruikt wordt.

 • Domeinnaam - de domeinnaam waarop de website bereikbaar moet worden. Deze kan later nog aangepast worden.

 • Kies site om te kopiëren - kies welke website je wil kopiëren.

  • Gebruikers en rechten - en of je de gebruikers en rechten van deze site wilt meekopieeren.

 • E-mail instellingen - er kunnen verschillende e-mails verzonden worden vanuit de website. Je kunt hier de naam en het e-mail adres opgeven dat als afzender van deze mails getoond moet worden.

Klik vervolgens onderaan het formulier op Site aanmaken. Je komt daarna direct op het dashboard van de nieuwe website terecht.

Exporteren en importeren

Via deze functie kunnen er websites uitgewisseld worden tussen verschillende omgevingen. Dit kunnen verschillende installaties van de OpenStad-software zijn bij bijvoorbeeld andere gemeenten, maar het kunnen ook verschillende test- en productie-omgevingen zijn op dezelfde server.

Exporteren van een website

Zoeken binnen het adminpanel de website op die je wenst te exporteren, en klik vervolgens op beheer (dus niet beheer (beta)) om het dashboard van de website te openen. In het menu aan de linkerkant zie je de optie Export.

Op het moment van schrijven kun je kiezen om de volgende elementen mee te exporteren:

 • CMS attachments - Dit zijn bestanden die aan de website gekoppeld zijn, hier vallen ook afbeeldingen onder. Let op: Door deze optie aan te vinken kan het bestand dat geëxporteerd wordt erg groot worden.

 • Choices Guides - Dit zijn de instellingen van de Keuzewijzer.

Klik vervolgens op Export om de website op te slaan in het *.tgz bestandsformaat.

Importeren van een website

Zodra je een *.tgz-bestand van een OpenStad-website hebt, kun je deze in een andere omgeving importeren. Ga hiervoor naar het adminpanel en kies rechtsboven voor Importeer site. Je krijgt dan een formulier waar je de volgende velden moet invullen:

 • Naam van de website - de titel die in het adminpanel gebruikt wordt om naar de website te refereren, deze hoeft niet overeen te komen met de titel die op de website zelf gebruikt wordt.

 • Selecteer bestand - Kies hier het *.tgz-bestand van de OpenStad-website.

 • Domeinnaam - de domeinnaam waarop de website bereikbaar moet worden. Deze kan later nog aangepast worden.

Klik vervolgens onderaan het formulier op Import. Je komt daarna direct op het dashboard van de nieuwe website terecht.

Last updated